Osiemnastu z nadzoru

Data publikacji 08.06.2011

Wczoraj w Szkole Policji w Pile rozpoczęto doskonalenie zawodowe dla policjantów sprawujących nadzór nad pracą operacyjną Policji. Jest to kontynuacja warsztatów organizowanych w naszej Szkole ...

Osiemnastu z nadzoru Wczoraj w Szkole Policji w Pile rozpoczęto doskonalenie zawodowe dla policjantów sprawujących nadzór nad pracą operacyjną Policji. Osiemnastu z nadzoru Jest to kontynuacja warsztatów organizowanych w naszej Szkole w latach ubiegłych, choć w zmienionej - pięciodniowej formule.

W zajęciach, które realizują wykładowcy Zakładu Taktyki i Techniki Kryminalistycznej uczestniczy 18 policjantów.

(13.05.08)

Powrót na górę strony