Konferencja w Szkole Policji w Słupsku

Data publikacji 17.06.2011

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji w Szkole Policji w Słupsku w dniach 14-15 czerwca 2007 r. odbyła się ...

Konferencja w Szkole Policji w Słupsku Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji w Szkole Policji w Słupsku w dniach 14-15 czerwca 2007 r. odbyła się międzynarodowa konferencja ?Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności lokalnej? w ramach rządowego programu ?Razem bezpieczniej?. O wysokiej randze konferencji świadczy fakt udziału w niej Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Stanisława Gutowskiego, przedstawiciela MSWiA oraz policjantów z Niemiec, Holandii i Litwy.

Licznie zaproszeni przedstawiciele świata nauki, w tym wielu z tytułami profesorskimi, reprezentowali placówki uczelniane z różnych części kraju. W tym bardzo owocnym spotkaniu teoretyków z praktykami uczestniczyli trzej pracownicy dydaktyczni Zakładu Prewencji Szkoły Policji w Pile: podinsp. Bolesław Wegenke, nadkom. Mariusz Podgórski, i nadkom. Dariusz Siemko. Brali oni aktywny udział w pracach paneli konferencyjnych, prezentując swoje referaty i wielokrotnie zabierając głos w dyskusji.

(16.06.07)

Powrót na górę strony