Warsztaty szkoleniowe - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty szkoleniowe

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 14-15 grudnia 2006 r. w Szkole Policji w Pile zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe z zakresu przeszukania pomieszczeń. Wzięli w nich udział przedstawiciele ...

Warsztaty szkoleniowe W dniach 14-15 grudnia 2006 r. w Szkole Policji w Pile zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe z zakresu przeszukania pomieszczeń. Wzięli w nich udział przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół i ośrodków szkolenia Policji, Zakładu Kynologii w Sułkowicach (podległego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie), jednostek terenowych Policji, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i Prokuratury Rejonowej w Pile. Celem warsztatów było wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie bezpiecznego, z zastosowaniem odpowiedniej taktyki, wykonywania czynności związanych z przeszukaniem pomieszczeń.

Warsztaty szkoleniowe W trakcie warsztatów wypracowano wzorcowy plan przeszukania. Następnie, po odprawie, słuchacze Szkoły przeprowadzili symulację przeszukania pomieszczeń mieszkalnych. Po dyskusji, na temat przeprowadzonej czynności, przedstawiciele prokuratury omówili wagę czynności przeszukania jako dowodu w procesie karnym oraz wskazali na najczęściej popełniane błędy i uchybienia przez policjantów w trakcie wykonywania tej czynności. Przedstawiciele Zakładu Kynologii omówili zadania realizowane przez nich oraz wskazali na możliwości wykorzystania psów służbowych w trakcie wykonywania czynności procesowych, w szczególności przeszukań. Następnie, wraz z przedstawicielem KWP w Białymstoku przeprowadzili pokaz, z użyciem psa służbowego, przeszukania pomieszczeń w sprawie o handel narkotykami. Wnioski i propozycje wypracowane podczas trwania warsztatów pozwoliły na określenie procedur związanych z metodyką nauczania tych zagadnień w jednostkach szkoleniowych Policji.

Warsztaty szkoleniowe Warsztaty szkoleniowe Warsztaty szkoleniowe Warsztaty szkoleniowe
warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty

(15.12.06)