Dzień Nauczyciela - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Dzień Nauczyciela

Data publikacji 28.06.2011

Na piątkowym apelu z zajmowanych stanowisk odwołani zostali Komendant Szkoły Policji w Pile oraz Zastępca Komendanta nadzorujący dydaktykę.

Dzień Nauczyciela Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Policji w Pile rozpoczęły się symbolicznym przekazaniem władzy w ręce słuchaczy. Mł. insp. Witold St. Majchrowicz wręczył Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy post. Magdalenie Lisowskiej klucz do bram Szkoły. Ustępujący Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile przekazał zgromadzonej kadrze dydaktycznej słowa podziękowania za codzienny wysiłek, poświęcony edukacji policyjnych kadr. Nagrodzeni zostali także trzej najlepsi wykładowcy: kom. Andrzej Harenda, podinsp. Maria Kaczmarek oraz podinsp. Artur Godlewski.

Nowo mianowany włodarz przekazał zgromadzonym swoją pierwszą decyzję, dotyczącą całodziennego zakazu egzekwowania wiedzy przez wykładowców oraz prowadzenia hospitacji.

Dzień zakończył się zaciętą rywalizacją sportową pomiędzy reprezentacjami słuchaczy i kadry. Rozpiętość i różnorodność kategorii współzawodnictwa była tak duża, że wymagała nie tylko sprawności fizycznej, ale także sprytu, planowania strategicznego i szacowania ryzyka. W wyniku zaciekłych zmagań, przy ogłuszającym dopingu, zwycięstwo stosunkiem punktów 6:2, odniosła drużyna słuchaczy.

Zamknięciem współzawodnictwa był powrót insygniów władzy nad pilską Szkołą do rąk Zastępcy Komendanta.

Niniejszym, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom.

Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela
Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela
Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela
Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela Dzien_Nauczyciela

(13.10.06)