Straż Łowiecka - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Straż Łowiecka

Data publikacji 28.06.2011

Uroczyste wręczenie świadectw przez zastępcę komendanta Szkoły mł. insp. Witolda St. Majchrowicza zakończyło w ubiegły piątek kurs dla strażników Państwowej Straży Łowieckiej.

Straz Uroczyste wręczenie świadectw przez zastępcę komendanta Szkoły mł. insp. Witolda St. Majchrowicza zakończyło w ubiegły piątek kurs dla strażników Państwowej Straży Łowieckiej. Straz Współpraca w tym zakresie pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu i Szkołą Policji w Pile datuje się od roku 2000. Spotkania te mają na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażników, ale stanowią także kapitalną możliwość wymiany doświadczeń z kadrą dydaktyczną Szkoły, w aspekcie specyfiki służby Państwowej Straży Łowieckiej.

Zakres szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym broni, oraz wyszkolenia strzeleckiego.

Straz Straz Straz Straz
Straz Straz Straz Straz

(23.10.06)