Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 4-6 października 2006 roku w Szkole Policji w Pile przy współpracy Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zorganizowana zostanie V edycja sympozjum pt. ...

Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy W dniach 4-6 października 2006 roku w Szkole Policji w Pile przy współpracy Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zorganizowana zostanie V edycja sympozjum pt. ?Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce?.

Wśród uczestników sympozjum znajdą się przedstawiciele prokuratur apelacyjnych i okręgowych, Straży Granicznej, policjanci z wydziałów dw. z przestępczością zorganizowaną komend wojewódzkich Policji oraz z Biura Kryminalnego KGP, przedstawiciele Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji zajmujących się zwalczaniem procederu prania pieniędzy.

Podczas sympozjum omawiane będą następujące tematy:

  • Metodologia prowadzenia postępowań w sprawach o pranie pieniędzy,
  • Ujawnienie i zabezpieczenie mienia w sprawach o pranie pieniędzy,
  • Blokada rachunków bankowych, wstrzymanie transakcji w kontekście współpracy z GIFF-em,
  • Zwalczanie finansowania terroryzmu,
  • Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy,
  • Możliwość ujawniania przestępstwa prania pieniędzy przy aktualnie obowiązujących przepisach o tajemnicy bankowej,
  • Wykorzystanie analizy kryminalnej uczestników sprawach uczestników pranie pieniędzy,
  • Współpraca międzyresortowa i międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy.