Inauguracja roku szkolnego 2006/2007 - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007

Data publikacji 28.06.2011

4 września w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz oświatowych. Na uroczystość zaproszeni zostali również Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Andrzej Gajewski oraz Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych mł. insp. Witold St. Majchrowicz.

Inauguracja roku szkolnego 4 września w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz oświatowych. Na uroczystość zaproszeni zostali również Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Andrzej Gajewski oraz Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych mł. insp. Witold St. Majchrowicz.

Inauguracja roku szkolnego Od bieżącego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile realizowany będzie nowy blok edukacyjny "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego". Przypomnijmy, na mocy porozumienia o współpracy, które podpisali w dniu 22.06.2006 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Maria Kubica oraz Komendant Szkoły Policji w Pile mł. insp. Andrzej Gajewski pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego Leszka Partyki, w dwóch klasach Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się realizacja trzyletniego autorskiego programu opracowanego przez wykładowców Szkoły Policji w Pile. Uczniowie zapoznają się m.in. z ogólną wiedzą o Policji, wybranymi zagadnieniami prewencji kryminalnej i technikami kryminalistycznymi, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi zagadnień z zakresu broni palnej, środków przymusu i ochrony osobistej. Podczas zajęć omawiane będą także zagadnienia pracy Policji w terenie i praktyczne aspekty służby policyjnej.

Inauguracja roku szkolnego Namiastkę tego, co potrafią słuchacze Szkoły Policji w Pile, uczniowie mieli okazję zobaczyć podczas przygotowanego specjalnie na tę okazję pokazu taktyki i technik interwencji. Zaprezentowane zostały wybrane metody obezwładniania, pokazy wschodnich sztuk walk oraz indywidualne popisy słuchaczy naszej Szkoły. Pokaz wzbudził niemałe zainteresowanie, co miało swój wyraz w gromkich brawach, jakie otrzymali młodzi policjanci.

Zdjęcia z pokazu taktyki i technik interwencji.

(04.09.06)