Anakonda - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Anakonda

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 22-26 września słuchacze kompanii I naszej Szkoły wzięli udział w największych (ok. 10 tys. osób) po roku 1989 r. ćwiczeniach dowódczo-sztabowych z udziałem wszystkich sił zbrojnych oraz wydzielonych sił i środków Policji ...

Anakonda W dniach 22-26 września słuchacze kompanii I naszej Szkoły wzięli udział w największych (ok. 10 tys. osób) po roku 1989 r. ćwiczeniach dowódczo-sztabowych z udziałem wszystkich sił zbrojnych oraz wydzielonych sił i środków Policji pod kryptonimem ?CIS ANAKONDA?, które zostały przeprowadzone na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Anakonda Były to pierwsze ćwiczenia, których celem, ze strony wydzielonych sił i środków Policji, było doskonalenie działań antyterrorystycznych we współdziałaniu z wojskiem, w szczególności z zakresu fizycznego zwalczania aktów terroru, prowadzenia działań pościgowo-blokadowych oraz działań mających na celu wypracowanie procedur działania Policji w przypadku agresji obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Słuchacze przećwiczyli współdziałanie z Żandarmerią Wojskową oraz oddziałem antyterrorystycznym Policji w zakresie likwidacji grupy dywersyjnej, poprzez udział w szturmie na budynek zajęty przez terrorystów.

Udział policjantów, w tym słuchaczy Szkoły został wysoko oceniony przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszarda Siewierskiego, czego wyrazem były wręczone wszystkim policjantom certyfikaty uczestnictwa w ćwiczeniach.

Anakonda Anakonda Anakonda Anakonda

(29.09.06)