Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce

Data publikacji 28.06.2011

Tajemnicze przelewy na konta terrorystów i gangsterów, wyprowadzenie pieniędzy z banków, legalizowanie pieniędzy z przemytu i oszustw paliwowych, przemyt pieniędzy pocztą i w torbach podróżnych, to kilka ...

Sympozjum Tajemnicze przelewy na konta terrorystów i gangsterów, wyprowadzenie pieniędzy z banków, legalizowanie pieniędzy z przemytu i oszustw paliwowych, przemyt pieniędzy pocztą i w torbach podróżnych, to kilka przykładów ?prania pieniędzy? - zjawiska, niosącego poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i jego instytucji.

W dniach 4-6 października 2006 roku w Szkole Policji w Pile zorganizowana zostanie V edycja sympozjum pt. ?Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce?.

Konferencja organizowana jest przez Szkołę Policji w Pile, przy współpracy Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Wśród uczestników sympozjum znajdą się przedstawiciele prokuratur apelacyjnych i okręgowych, Straży Granicznej, policjanci z wydziałów dw. z przestępczością zorganizowaną komend wojewódzkich Policji oraz z Biura Kryminalnego KGP, przedstawiciele Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji zajmujących się zwalczaniem procederu prania pieniędzy.

Kryminolodzy na świecie rozróżniają kilkadziesiąt sposobów prania pieniędzy przez ludzi związanych z przestępczością kryminalną, narkotykową, gospodarczą, czy terroryzmem. W większości przypadków, działalność ta ma powiązania międzynarodowe, a jej skutki są niezwykle groźne dla porządku prawnego i struktury społecznej, poprzez handel i produkcję narkotyków, fałszowanie pieniędzy, znaków skarbowych, dokumentów, handel bronią, oszustwa i terroryzm.

Podczas sympozjum specjaliści z różnych instytucji będą się dzielić doświadczeniem na temat prowadzonych postępowań w sprawach o pranie pieniędzy. Będą mówić również o ujawnianiu i zabezpieczenie mienia w sprawach o pranie pieniędzy, blokadzie rachunków bankowych, wymianie informacji i współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy.

(19.09.06)