Narkotyki w szkole - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Narkotyki w szkole

Data publikacji 18.06.2011

Wykładowcy Szkoły Policji w Pile od kilku lat prowadzą działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania narkomanii w pilskich szkołach. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, a w gronie uczestników ...

Stop narkotykom Wykładowcy Szkoły Policji w Pile od kilku lat prowadzą działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania narkomanii w pilskich szkołach. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, a w gronie uczestników, oprócz uczniów, na prelekcjach pojawiają się również nauczyciele oraz rodzice. Zwiększająca się frekwencja na spotkaniach świadczyć może o dużym zainteresowaniu problematyką oraz o rosnącej świadomości zagrożenia problemem.

Pod koniec minionego roku szkolnego spotkania poświęcone przeciwdziałaniu narkomanii odbyły się także w Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu, gdzie wykładowcy Zakładu Taktyki i Techniki Kryminalistycznej naszej Szkoły przeprowadzili cykl szkoleń adresowany do uczniów. W trakcie spotkań uczniowie poznali podstawowe zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych oraz zakres odpowiedzialności karnej za ich zażywanie oraz posiadanie. Wiele pytań, jakie pojawiły się ze strony uczniów, dotyczyło tematyki karalności. Okazało się bowiem, że wielu z nich nie miało świadomości, iż posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyku skutkuje odpowiedzialnością karną. W opinii nauczycieli oraz samych uczniów spotkania takie są potrzebne, ponieważ z jednej strony w ewidentny sposób wskazują na samą szkodliwość zażywania środków odurzających, z drugiej zaś informują o kwestiach prawnych związanych z ich posiadaniem czy też zażywaniem.

Spotkania poświęcone przeciwdziałaniu narkomanii kontynuowane będą w pilskich szkołach także w zbliżającym się roku szkolnym.

(29.08.06)