Kurs rezerwy kadrowej - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Kurs rezerwy kadrowej

Data publikacji 18.06.2011

Kursy rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika sekcji operacyjnej i dochodzeniowo- śledczej są cyklicznymi szkoleniami prowadzonymi przez Szkołę Policji w Pile od 1999 roku. Szkoleni są tutaj policjanci, zarówno pełniący obowiązki kierownicze ...

Kurs rezerwy kadrowej Kursy rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika sekcji operacyjnej i dochodzeniowo- śledczej są cyklicznymi szkoleniami prowadzonymi przez Szkołę Policji w Pile od 1999 roku. Szkoleni są tutaj policjanci, zarówno pełniący obowiązki kierownicze średniego szczebla w jednostkach powiatowych i miejskich, jak też potencjalni kandydaci do tych stanowisk. Program szkolenia obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi oraz praktyczne umiejętności związane ze specyfiką pracy przełożonego policyjnego. W dniach od 03.07.06 do 07.07.06 w ramach trzeciego modułu przebywała w Szkole kolejna grupa uczestników kursu rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika wydziału/sekcji operacyjno-rozpoznawczej KPP/KMP. Gościem kursu i zarazem prelegentem był przedstawiciel Komendy Głównej Policji, Zastępca Dyrektora  Centralnego Biura Śledczego insp. Jerzy Kowalski. Przedstawił on między innymi strukturę i zakres kompetencji poszczególnych komórek CBŚ oraz mówił o niektórych spektakularnych akcjach Biura.  Główny akcent został położony na kwestię produkcji i przemytu narkotyków i papierosów oraz zagrożenia terroryzmem. W żywej dyskusji prowadzonej w trakcie zajęć poruszono tematy związane ze sposobami rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w ściganiu tych rodzajów przestępczości oraz dobrymi praktykami  wypracowanymi przez poszczególne jednostki terenowe. Omówione zostały również rozwiązania stosowane w innych krajach oraz możliwości i efekty międzynarodowej współpracy Policji.

(07.07.06)