Warsztaty - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty

Data publikacji 28.06.2011

W dniu 20 kwietnia 2006 roku o godzinie 11.00 w Szkole Policji w Pile obyły się warsztaty poświęcone tematyce poszukiwań osób zaginionych. Warsztaty prowadzili wykładowcy ...

W dniu 20 kwietnia 2006 roku o godzinie 11.00 w Szkole Policji w Pile obyły się warsztaty poświęcone tematyce poszukiwań osób zaginionych. Warsztaty prowadzili wykładowcy Szkoły Policji w Pile oraz przedstawiciele Fundacji ITAKA, która wszechstronnie zajmuje się problemem zaginięcia osób. Ponadto fundacja ta zajmuje się poszukiwaniem zaginionych, a ich rodzinom udziela porad prawnych, socjalnych i wsparcia psychologicznego...

...W przedmiotowych warsztatach uczestniczyli policjanci zajmujący się tematyką poszukiwań osób zaginionych z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Warsztaty przeznaczone były również dla słuchaczy Szkoły. Zamiarem organizatorów było zbudowanie, na bazie przeprowadzonych spotkań, programu doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Policji, realizujących zadania w zakresie poszukiwania osób zaginionych. Już dziś można założyć, że kursy oparte na opracowanym w przyszłości programie, dostarczą lepszych narzędzi do skutecznej realizacji ustawowych zadań Policji w aspekcie poszukiwania osób zaginionych.