Mianowanie nowego Komendanta Szkoły

Data publikacji 28.06.2011

W dniu 6 marca 2006 roku na podstawie rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego wprowadzony został na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Andrzej Gajewski.

W dniu 6 marca 2006 roku na podstawie rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego wprowadzony został na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Andrzej Gajewski. Uroczystość związana z powołaniem nowego Komendanta odbyła się o godz. 9.00 w Klubie Słuchacza SP w Pile.

W uroczystości uczestniczyli: Komendant Główny Policji ? Marek Bieńkowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Henryk Tusiński, Starosta Powiatu Pilskiego - Leszek Partyka, Prezydent Miasta Piły - Zbigniew Kosmatka, Prorektor Państwowej Szkoły Zawodowej - prof. dr Donat Mierzejewski, Prezes Wyższej Szkoły Biznesu - Andrzej Majewski, Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu - Urszula Nowak-Rożnowska, Komendant Powiatowy Policji w Pile - podinsp. Mirosław Wegner.

O godz. 10.00 w sali odpraw odbyła się konferencja prasowa z udziałem Komendanta Głównego Policji oraz z nowo powołanym Komendantem Szkoły. Konferencję prasową zdominowały pytania dotyczące dalszego funkcjonowania Szkoły. Dziennikarze zadawali również pytania Komendantowi Głównemu dotyczące zmian w funkcjonowaniu Polskiej Policji.

Komendanci spotkali się z kadrą i słuchaczami Szkoły. Podczas obydwu spotkań Komendant Główny przedstawił podstawowe zakresy zmian, jakie stoją przed Policją. Problemy poruszane podczas spotkań zostaną omówione szerzej w najbliższym czasie.

Pod koniec wizyty Komendant Główny uczestniczył w zwiedzaniu Szkoły, w trakcie którego obejrzał obiekty sportowe, pokaz broni z amunicją barwiącą FX, sale specjalistyczne do zajęć praktycznych z zabezpieczenia miejsca zdarzenia, salę specjalistyczną do przeprowadzania zajęć z zakresu daktyloskopii, sale informatyczne, bibliotekę oraz szkolną strzelnicę. Komendant odwiedził także galerię ?Akwarium? gdzie aktualnie prezentowana jest wystawa grafik z archiwum pilskiego Biura Wystaw Artystycznych.

Powrót na górę strony