Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 21.-23.11.2005. Szkoła Policji w Pile gościła uczestników IV Sympozjum Naukowego "Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce", objętego patronatem ...

Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy W dniach 21.-23.11.2005. Szkoła Policji w Pile gościła uczestników IV Sympozjum Naukowego "Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce", objętego patronatem Komendanta Głównego Policji i Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tegoroczna edycja, zorganizowana tradycyjnie przez Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji i Szkołę Policji w Pile, koncentrowała się szczególnie na metodyce prowadzenia postępowań przygotowawczych o pranie pieniędzy. Uczestnikami, z uwagi na przyjęcie nieco odmiennej niż w zeszłym roku formuły, byli przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, między innymi Prokuratury Krajowej, Prokuratur Okręgowych i Apelacyjnych, Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości, Biura Wywiadu Kryminalnego oraz Centralnego Biura Śledczego KGP, Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą, Dochodzeniowo-Śledczych i Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich Policji.

Pośród gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Hubert Kołecki z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Sławomir Niemierka, Dyrektor Biura Inspekcji GINB Narodowego Banku Polskiego oraz prokurator Marek Dydyszko z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy W tym roku akcent położono przede wszystkim na pranie pieniędzy związane z obrotem paliwami, złomem i surowcami wtórnymi. Przy omawianiu specyfiki prowadzenia postępowań o pranie pieniędzy zwrócono uwagę na ujawniający się coraz częściej międzynarodowy charakter przestępstwa. W tym aspekcie szeroko charakteryzowano problemy związane z międzynarodową pomocą prawną oraz możliwości wykorzystania mechanizmów związanych z Eurojust. Ponadto dyskutowano o zasadach i zakresie udziału biegłych w tych postępowaniach. Kolejnym aspektem była specyfika wykorzystania w skomplikowanych i wielowątkowych postępowaniach narzędzi informatycznych oferowanych przez analizę kryminalną oraz współpraca analityka wywiadu kryminalnego i policjanta pionu PG przy opracowaniu materiałów poddanych analizie i wykorzystaniu wniosków z niej płynących.

Zasygnalizowano także problematykę tzw. "ciemnej liczby" przestępstw, zwłaszcza w zakresie obrotu pieniężnego oraz przestępczości prania pieniędzy w tzw. kanale pozafinansowym. Dyskutowano także o metodyce ujawniania nowych metod prania pieniędzy, w tym na rynku telekomunikacyjnym i w multimediach.

Powrót na górę strony