Warsztaty z Taktyki i TI

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 3 - 7 października 2005 r. Zakład Taktyki i Technik Interwencji był gospodarzem warsztatów metodyczno - szkoleniowych z zakresem taktyki i ...

W dniach 3 - 7 października 2005 r. Zakład Taktyki i Technik Interwencji był gospodarzem warsztatów metodyczno - szkoleniowych z zakresem taktyki i technik interwencji, w których wzięło udział 15 przedstawicieli wszystkich Szkół Policji.

Warsztaty miały na celu zunifikowanie standardów realizacji treści programu szkolenia zawodowego podstawowego jednostek szkolnych JS 01 "Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej" i JS 02 "Kształtowanie specjalnej sprawności fizycznej" oraz opracowanie przewodnika dla słuchacza.

Były też doskonałą okazją do wspólnego poznania się, wymiany poglądów i doświadczeń.

W trakcie zajęć warsztatowych przedstawiciele poszczególnych Szkół zaprezentowali metody i formy prowadzenia zajęć oraz przykładowe zestawy ćwiczeń, które zostały poddane analizie pod kątem możliwości ich wykorzystania w przewodniku dla słuchacza, jak również w procesie samokształcenia słuchaczy. Analiza zebranego materiału pozwoliła wypracować wspólne stanowisko dotyczące formy oraz zawartości merytorycznej przewodnika dla słuchacza.

Efektem warsztatów jest robocza wersja przewodnika dla słuchacza oraz materiał filmowy, zawierający przykładowe sposoby prowadzenia zajęć programowych. Po obróbce technicznej materiały zostaną przesłane do Komendy Głównej Policji i wszystkich Szkół Policji.

Uczestnicy warsztatów umówili się na następne spotkanie w Legionowie.

Powrót na górę strony