Żandarm w Pile - 2005 - Szkoła Policji w Pile

Żandarm w Pile

Data publikacji 28.06.2011

Zgodnie z regulacjami prawnymi, szkolenie specjalistyczne żołnierza ŻW jest kolejnym etapem szkolenia zawodowego i następuje po szkoleniu podstawowym. Dobór treści ...

W związku z potrzebą szkoleniową przygotowania żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do realizacji zadań operacyjno-rozpoznawczych na wyższym poziomie, w naszej szkole na kompanii VII pojawiło się 24 żandarmów wojskowych w ?czerwonych beretach?.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, szkolenie specjalistyczne żołnierza ŻW jest kolejnym etapem szkolenia zawodowego i następuje po szkoleniu podstawowym. Dobór treści tego szkolenia pozwala na ugruntowanie wcześnie nabytej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim na wyposażenie słuchaczy w nowy zakres wiadomości oraz praktycznych umiejętności przygotowujących absolwentów tegoż szkolenia do realizacji zadań złożonych. Powyższe szkolenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym, gościliśmy więc naszych żołnierzy do początku czerwca 2005 r. W Szkole Policji mieliśmy już różne kursy, przyszedł czas na pierwsze ?pionierskie? tego typu doświadczenie z żołnierzami.

Myślę (podobnie jak uczestnicy tego kursu), że to przeżycie przeniesie się na płaszczyznę nowych, owocnych kontaktów służbowych.