Mamy ISO - 2005 - Szkoła Policji w Pile

Mamy ISO

Data publikacji 28.06.2011

24 maja 2005 r. w Klubie Słuchacza Szkoły odbyła się uroczystość związana z wręczeniem certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usługi dydaktycznej. Certyfikat wręczył ...

Mamy ISO 24 maja 2005 r. w Klubie Słuchacza Szkoły odbyła się uroczystość związana z wręczeniem certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usługi dydaktycznej. Certyfikat wręczył Komendantowi Szkoły pan Wojciech Szwoch, prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego ?Certyfikacja?. Szkoła w Pile jest trzecią spośród szkół policyjnych, które uzyskały certyfikat usług edukacyjnych. Komendant Szkoły w swoim wystąpieniu podkreślił, że otrzymanie normy jakości jest dla kierownictwa i kadry impulsem do dalszego doskonalenia, podnoszenia poziomu szkolenia i poprawy jego warunków. Certyfikacja stanowi uwieńczenie starań kierownictwa szkoły, Radcy do Spraw Zarządzania Jakością oraz poszczególnych liderów procesów w zakresie poprawy jakości usługi dydaktycznej. Szkoła została gorąco przyjęta przez obecnych na sali przedstawicieli firm do grona tych, którzy posiadają certyfikat ISO.

Na zdjęciu widzimy Komendanta Szkoły insp. Dariusza Kowalskiego otrzymującego certyfikat od Wojcieha Szwocha, Prezesa PIHZ.