Zakres szkolenia

Zakres szkolenia Szkoła Policji w Pile, będąca jedyną w kraju placówką kształcąca policjantów służby kryminalnej, ma w swojej ofercie dydaktycznej szereg szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego tej grupy policjantów. Począwszy od kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, poprzez kursy dla techników kryminalistyki, dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi, na kursach specjalistycznych z zakresu taktyk i technik przesłuchań metodą FBI kończąc.
Przygotowano także szereg kursów, które przygotowują funkcjonariuszy realizujących zadania na stanowiskach wymagających bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Za przykład niech posłużą kursy specjalistyczne w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu, kursy z zakresu wykonywania czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych, kursy dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, czy kursy specjalistyczne dla rzeczników dyscyplinarnych.
W ramach realizowanych kursów specjalistycznych, policjanci doskonalą również umiejętności strzeleckie oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia
Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia
Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia
Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia Zakres szkolenia