E-biblioteka

Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych, pod red. W. Kozielewicza, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego
Niniejsze wydawnictwo zawiera materiały z V seminarium prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, zorganizowanego przez Szkołę Policji w Pile oraz Komendę Główną Policji, które odbyło się w dniach 13-14 listopada 2014 r. w Pile.
Obecny numer zawiera artykuły poświęcone problematyce winy - zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym - na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, czym niewątpliwie wpisuje się w tematykę podejmowaną podczas seminariów.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2015 rok, wyd. I, ss. 71

Więcej artykułów…

 1. Podstawowe czynności techniczno - kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia
 2. Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej
 3. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Poradnik praktyczny
 4. Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw
 5. Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)
 6. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych
 7. Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych
 8. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce
 9. Przyjęcie informacji o przestępstwie
 10. Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa
 11. Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego
 12. Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 p.294 k.k.)
 13. Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki
 14. Kwartalnik nr 3 (5) 2010
 15. Kwartalnik - Numer specjalny - Turniej klas policyjnych 2010
 16. Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty
 17. Zlecanie zadań służbowych w Policji. Zarys problematyki
 18. Kwartalnik nr 2 (4) 2010
 19. Kwartalnik nr 1 (3) 2010
 20. Kwartalnik nr 2 2009
 21. Kwartalnik nr 1 2009
 22. Fonoskopia
 23. Prezentacje multimedialne
 24. Kryminalistycznno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia
 25. Etyka zawodowa
 26. Zakres badań kryminalistycznych
 27. Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 28. Pałka teleskopowa
 29. Chemiczne środki obezwładniające
 30. Sytuacje kryzysowe
 31. Podstawowe zagadnienia z budowy i użytkowania broni palnej krótkiej
 32. Podstawowe zasady użytkowania broni gładkolufowej i pistoletu maszynowego
 33. Musztra ze sztandarem