E-biblioteka

Leszek Szplit, Michał Zielonka, Wybrane czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych
Skrypt ten skierowany jest przede wszystkim do słuchaczy podstawowych szkoleń zawodowych, którzy z tematyką poszukiwań osób zaginionych i identyfikacji NN osób stykają się po raz pierwszy. Stanowi on bardzo zwięzłe i rzeczowe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, obejmującej przede wszystkim wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych, zasady przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz określenie sposobu i zakresu prowadzenia poszukiwania osoby zaginionej. Istotną jego część poświęcono dokumentowaniu czynności poszukiwawczych wraz z przykładami.
Ważnym elementem publikacji jest rozdział omawiający wstępne czynności identyfikacyjne NN osoby, zakończone umieszczeniem jej w zakładzie opiekuńczym lub leczniczym. Całość wydawnictwa stanowić może znakomite uzupełnienie treści merytorycznych podawanych podczas realizacji zajęć dydaktycznych obejmujących te zakresy tematyczne.

Szkoła Policji w Pile, wyd. I, 2016, ss. 56

Więcej artykułów…

 1. Mowy oskarżyciela publicznego w przykładach
 2. Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych, pod red. W. Kozielewicza, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego
 3. Podstawowe czynności techniczno - kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia
 4. Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej
 5. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Poradnik praktyczny
 6. Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw
 7. Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)
 8. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych
 9. Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych
 10. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce
 11. Przyjęcie informacji o przestępstwie
 12. Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa
 13. Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego
 14. Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 p.294 k.k.)
 15. Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki
 16. Kwartalnik nr 3 (5) 2010
 17. Kwartalnik - Numer specjalny - Turniej klas policyjnych 2010
 18. Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty
 19. Zlecanie zadań służbowych w Policji. Zarys problematyki
 20. Kwartalnik nr 2 (4) 2010
 21. Kwartalnik nr 1 (3) 2010
 22. Kwartalnik nr 2 2009
 23. Kwartalnik nr 1 2009
 24. Fonoskopia
 25. Prezentacje multimedialne
 26. Kryminalistycznno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia
 27. Etyka zawodowa
 28. Zakres badań kryminalistycznych
 29. Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 30. Pałka teleskopowa
 31. Chemiczne środki obezwładniające
 32. Sytuacje kryzysowe
 33. Podstawowe zagadnienia z budowy i użytkowania broni palnej krótkiej
 34. Podstawowe zasady użytkowania broni gładkolufowej i pistoletu maszynowego
 35. Musztra ze sztandarem