Zajęcia w Komendzie

Zajęcia w Komendzie Zajęcia w Komendzie Powiatowej Policji w Pile od lat są stałym elementem procesu szkolenia słuchaczy kursów podstawowych zawodowych realizowanych w naszej Szkole. Wczoraj słuchacze kompanii III, pod opieką wykładowcy Zakładu Prewencji, zapoznawali się z zadaniami służby konwojowej, organizacją i sposobem pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a także zadaniami i rolą dyżurnego jednostki Policji.

Zajęcia w Komendzie Młodzi adepci sztuki policyjnej z zainteresowaniem słuchali informacji przekazywanych im przez policjantów KPP w Pile, dotyczących służby w jednostce. Poza merytoryczną stroną zagadnień, z którymi się zetknęli, zainteresowanie słuchaczy budziły również wymagania kwalifikacyjne osób na poszczególnych stanowiskach, a także zalety i niedogodności wykonywanej pracy. Zajęcia w Komendzie Takie zderzenie teorii z praktyką znacznie wzbogaciło ich wiedzę. Zajęcia, w ich przekonaniu, zaprocentują lepszym opanowaniem treści programowych.

Starsi policjanci ? praktycy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z ich młodszymi kolegami. Sprzyja to lepszemu opanowaniu wiedzy oraz daje wyobrażenie o służbie, co z pewnością będzie procentowało w ich dalszym rozwoju zawodowym.

(29.10.08)

Kronika

Kronika Zapraszamy do zapoznania się z kroniką przedsięwzięć Szkoły Policji w Pile na rzecz miasta i powiatu w 2015r, w której zawarte są wydarzenia ...60. urodziny

60. urodziny 12 września 2014 roku zapisze się w historii Szkoły jako dzień głównych obchodów jubileuszu 60-lecia jej powołania. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 ...